›› Home ›› Nieuws

DIFTAR - 40% minder afval en een correcte prijs

26 januari 2019

Op de gemeenteraad van 25 januari 2019 werden de nieuwe tarieven voor de afvalophaling goedgekeurd. Vanaf 1 juli 2019 wordt in Sint-Niklaas en haar deelgemeenten het DIFTAR systeem ingevoerd. De grijze huisvuilzak verdwijnt en wordt vervangen door een container. Er zal vanaf dan per kilogram afval betaald moeten worden. In dit artikel leggen we u kort uit waarom de stad voor DIFTAR kiest en welke tarieven aangerekend zullen worden.

Waarom DIFTAR?  

Op dit moment is Sint-Niklaas een slechte leerling op vlak van afval. Gemiddeld produceren we per inwoner 173 kg restafval per jaar. Dit is ver boven het gemiddelde en moet dus om laag. Bovendien verplicht OVAM ons om tegen 2022 dit terug te dringen naar 143 kg per inwoner. De stad is er van overtuigd dat we door de invoering van DIFTAR dit resultaat kunnen en zullen behalen.

Door per kilogram afval te gaan betalen, willen we onze inwoners actief aanzetten en stimuleren om goed te sorteren. Uit cijfers blijkt immers dat vandaag de dag gemiddeld 40% van wat in de grijze huisvuilzak belandt daar eigenlijk niet thuis hoort. 40%, dat is een enorm potentieel aan besparing op huisvuil én een enorme kans om meer afvalstoffen correct te gaan recycleren en hergebruiken.

En zelfs wie vandaag al een excellente sorteerder is, zal nog marge hebben om beter te doen. Door de gevoelige uitbreiding van wat in de gft-container mag en door de start van P+MD in juni 2019 kan iedereen immers gegarandeerd nog meer afval uit zijn restafvalcontainer houden.

Een correct en eerlijk basistarief

In Sint-Niklaas kiezen we er bewust voor om te vertrekken van de reële kostprijs voor de verwerking van 1 kilogram restafval. Die kostprijs bedraagt 0,21 euro per kilogram. Aan de burger vragen we niet meer maar ook niet minder. En dat is voor Open Vld de enige correcte vertrekbasis.

Waar we wel degelijk het verschil maken is door binnen DIFTAR een gedifferentieerd tarief in te voeren. Op deze manier willen we nog een stap verder gaan in het stimuleren van onze inwoners tot sorteren. We doen dit door met twee tarieven te werken. Voor de eerste 100 kg afval per gezinslid - het zogeheten aandeel onvermijdbaar afval dat iedereen produceert- betaalt men slechts 0,18 euro/kg. Iedere kg die je daar bovenop extra produceert wordt aan 0,25 euro/kg aangerekend. Ofwel: wie zijn best doet om zijn afvalproductie te verminderen en wie een krak wordt in sorteren zal sowieso zijn voordeel doen en minder moeten betalen.

Naast de prijs per kilogram moeten men ook een kleine vergoeding per lediging betalen. Het gaat om 0,15 euro voor een container van 40l; 0,30 euro voor een container van 120l en 0,60 euro voor een container van 240l. In tegenstelling tot andere steden en gemeenten moet men in Sint-Niklaas GEEN maandelijkse huur of kost van de container betalen.

Alle informatie over de tarieven vindt u hier terug.

Sociale correcties

Naast een eerlijk basistarief voorziet het stadsbestuur ook de nodige sociale correcties. Een korting op de te betalen afvalprijs, voor die mensen die het al moeilijk of niet breed hebben. Ook voor inwoners met specifieke medische problemen is er een tegemoetkoming voorzien. Op deze manier blijft ook voor deze mensen het nieuwe systeem betaalbaar. Bovendien zal iedereen die recht heeft op een voorkeurstarief dit ook daadwerkelijk ontvangen door de informatie die rechtstreeks verkregen wordt uit de kruispuntbank sociale zekerheid. Dit is een wezenlijke vooruitgang tegenover de huidige gratis rol vuilzakken. Die moest men  immers zelf actief gaan ophalen op het stadhuis! Met als gevolg dat niet iedereen genoot van dit recht.

Alle informatie over de sociale correcties vindt u hier terug.

Praktisch

Het zal voor iedereen in het begin aanpassen worden. Een container is geen zak, het zal even zoeken zijn naar het juiste formaat, een geschikte plaats voor de container en nagaan wanneer je die best buiten zet. Maar we zijn ervan overtuigd dat iedere inwoner op termijn de voordelen zal inzien van deze werkwijze. Zeker en vast ook met de nodige ondersteuning vanuit Mi-Wa en de mogelijkheid om binnen het eerste jaar kosteloos van container te mogen veranderen. Maak hier zeker gebruik van indien u twijfelt aan het formaat van de u toegewezen container.

U zal ook online kunnen opvolgen hoeveel afval u per ophaalbeurt aanbiedt, hoeveel afval u in totaal al geproduceerd hebt, de kostprijs, enz. In de toekomst wordt ook bekeken over een applicatie ontwikkeld kan worden waarin u al deze informatie gemakkelijk kan opvolgen. Wij zijn alvast fan!

Meer praktische tips en tricks vindt u hier terug.

Wat met handelaars, horeca en ondernemers?

Horeca, handelaars en ondernemers die max. 22,5 kg afval per tweewekelijkse ophaling produceren kunnen mee stappen in het DIFTAR systeem. Alle andere zullen doorverwezen worden naar een private ophaler. Belangrijk daarbij is om te benadrukken dat we onze ondernemers niet aan hun lot overlaten. In samenwerking met de schepen van economie zal Mi-Wa een infomarkt organiseren waar erkende ophalers zich komen voorstellen. Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van een raamovereenkomst. De doelstelling hierbij is om samen concurrentiële prijzen en goede voorwaarden te bedingen.  Ondernemers zullen vrijblijvend kunnen intekenen op deze overeenkomst.

Enkel in het kernwinkelgebied gaan we gericht op zoek naar een overkoepelende oplossing voor alle handelaars. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat er iedere dag 4-5 verschillende afvalophalers door onze centrumstraten rijden. Dit is niet efficiënt, laat staan aantrekkelijk voor shoppers. We zullen de handelaars trouwens zeker betrekken bij de uitwerking van deze raamovereenkomst, we willen luisteren naar hun noden en hier rekening met houden.

Conclusie

Vanuit Open Vld zijn we ervan overtuigd dat door de invoering van DIFTAR we een nieuwe weg kunnen inslaan met ons afvalbeleid. Een weg naar minder afval en beter sorteren. Een weg waarbij we de afvaldoelstellingen van 2020 kunnen halen en hopelijk nog verder gaan. En dat aan correcte en eerlijke tarieven op basis van de kostprijs. En met daarenboven sociale correcties voor zij die het echt nodig hebben.