›› Home ›› Nieuws

Maiden speech fractieleider Karel Noppe

2 januari 2019

Op 2 januari 2019 werd de nieuwe gemeente- en OCMW-raad van de stad Sint-NIklaas geïnstalleerd. Op deze eerste plechtige zitting was er ook ruimte voor iedere partij om tussen te komen over de inhoudelijke lijn die de nieuwe meerderheid de komende jaren wil uitzetten. Hier kan u mijn integrale tussenkomst als fractieleider van Open Vld Sint-Niklaas nalezen. 

Mevrouw de voorzitter,

Mijnheer de burgemeester, dames en heren schepenen,

Beste collega’s,

Allereerst wil ik u allen namens Open Vld Sint-Niklaas het allerbeste toewensen voor 2019. Wij wensen u een gezond, gelukkig en voorspoedig jaar toe.  

2018 was voor ons allen een bijzonder druk en intensief jaar, in het bijzonder met de afgelopen gemeente- en provincieraadsverkiezingen. De verkiezingsuitslag van 14 oktober mondde uit in een samenwerking tussen de drie nieuwe meerderheidspartijen. Voor Open Vld, de kleinste partner van de drie, was het een bewuste keuze om mee te stappen in dit positief en duurzaam toekomstproject voor onze stad.

Als partij nemen we onze verantwoordelijkheid op en willen we mee werk maken van de innovatieve, sociale en duurzame stad van de toekomst waar het goed is om te wonen, werken, ondernemen en leven. We zullen de komende zes jaren hard werken om dit te realiseren. Zowel in het college, als in de gemeenteraad, in de adviesraden en verenigingen als daarbuiten zullen we met veel plezier mee aan de kar trekken.

Criticasters zouden durven stellen dat de impact en meerwaarde van een derde kleine coalitiepartner niet groot is. Maar die criticasters moeten we teleurstellen. Niet enkel is de verstandhouding tussen de drie coalitiepartners zeer goed en verloopt de samenwerking heel vlot en aangenaam, ook inhoudelijk kunnen we zeker en vast onze speerpunten kwijt.

De burgemeester heeft daarnet de belangrijkste en grootste krachtlijnen toegelicht waar deze meerderheid de komende zes jaren werk van wil maken. Met Open Vld onderschrijven we deze krachtlijnen volmondig. Ik wil er graag nog enkele van uitlichten die onze fractie en onze partij nauw aan het hart liggen.

 • Sint-Niklaas verder uitbouwen tot een stad en deelgemeenten waar het goed is om te wonen en leven. Buurten en wijken met voldoende groen en ontmoetingsplaatsen voor jong en ouder. We hebben aandacht voor het behoud van de eigenheid van iedere wijk of deelgemeente.
   
 • We maken wonen in Sint-Niklaas aantrekkelijker en houden rekening met nieuwe woonvormen en de hedendaagse gewijzigde gezinssamenstellingen. Jonge gezinnen en tweeverdieners moeten weer zin krijgen om in onze mooie stad of deelgemeenten te blijven wonen.
   
 • We zorgen voor kwalitatieve en toegankelijke voet- en fietspaden. En maken werk van nette, groene en veilige straten en buurten.
   
 • Een veilige stad waarbij netheid, de aanpak van overlast, inbraakpreventie en verkeersveiligheid centraal staan. Maar ook een leefbare stad en leefbare buurten. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de wijkagenten.
   
 • Een bereikbare stad en stadscentrum met aandacht voor voetgangers- en fietsveiligheid, een performant openbaar vervoer en voldoende, kwalitatieve parkeermogelijkheden voor bewoners en bezoekers.
   
 • Het H. Heymanplein gaat een nieuw leven tegemoet door de integrale en groene heraanleg, en de bouw van de bibliotheek van de toekomst. Het Heymanplein wordt bovendien opnieuw bereikbaar vanop de Parklaan wat een grote stap vooruit betekent voor de plaatselijke handelaars en horeca.
   
 • De parking onder de Grote Markt krijgt een bijkomende in- en uitrit aan de kant van het stadhuis. We maken van onze Grote Markt een gezellig, groen en attractief plein waar het aangenaam vertoeven is. De wekelijkse markt en grote evenementen zullen nog steeds thuis zijn op de grootste markt van het land.
   
 • Open Vld gelooft in het bieden van gelijke kansen zodat iedere inwoner zich kan ontwikkelen en ontplooien. Daarom is de aanpak van kinderarmoede prioritair. Ook op vlak van activering en huisvesting worden er verdere stappen gezet.
   
 • Sint-Niklaas is een stad waar er geen plaats is voor haat, racisme en discriminatie ongeacht iemands geslacht, geloof, geaardheid of herkomst. Respectvol omgaan met elkaar is voor Open Vld de maatstaf.
   
 • De aanvullende personenbelasting wordt met 1% verlaagd zonder daarbij in te boeten op de kwaliteitsvolle dienstverlening van de stads- en OCMW diensten.
   
 • Verenigingen die het kloppende hart vormen van onze stad en deelgemeenten koesteren we en blijven we ondersteunen.
   
 • Sint-Niklaas heeft vele troeven waar we trots op mogen zijn. Maar vaak zijn we nog te onbekend. Een hedendaags stadspromotiebeleid zet ons op de kaart.
   
 • Sint-Niklaas blijft een winkelstad met een gevarieerd en kwalitatief aanbod van lokale winkels, en een winkelhart dat goed bereikbaar is. Er wordt verder volop ingezet op de winkelbeleving en het koppelen van onze toeristische en culturele troeven aan een dagje shoppen.
   
 • Onze sterke horeca vormt eveneens een onmisbare schakel in de realisatie van een gezellig stadshart. We ondersteunen hen waar nodig en zorgen voor een goede koppeling tussen horeca en evenementen.
   
 • We willen ook een bedrijvige stad zijn waar er ruimte is voor nieuwe ondernemers, gevestigde waarden, kmo’s en ondernemingen om verder te groeien. Maar we mogen ook de trein niet missen van de creatieve, innovatieve, circulaire en kenniseconomie.
   
 • Sint-Niklaas is ook levendige stad waarbij we voldoende aandacht en ondersteuning bieden voor zowel kleine buurtfeesten en wijkkermissen als grotere evenementen in de binnenstad. Een koppeling van het economische, evenementen, toeristische en stadspromotiebeleid vormt een enorme opportuniteit. We willen deze optimaal op elkaar afstemmen.
   
 • Tot slot willen we door volop in te zetten op digitalisering en een slimme stad de boot niet missen en loodsen we onze stad en haar inwoners mee een nieuw digitaal tijdperk in.

Beste collega’s, het allerbelangrijkste element in heel dit verhaal is dat het nieuwe stadsbestuur meer dan ooit wil inzetten op participatie en betrokkenheid van alle inwoners, verenigingen en het middenveld. We starten daarmee door hier vanavond geen zo goed als afgewerkt beleidsdocument voor te leggen. Vanavond en in de komende weken reiken we enkele voor ons essentiële uitgangspunten en beleidskeuzes aan die we willen aftoetsen, en verder uitwerken, in samenspraak met alle Sint-Niklazenaren.