›› Home ›› Nieuws

Ine Somers trekt de lijst van Open Vld #zuurstof bij de gemeenteraadsverkiezingen

13 juni 2018

Hallo Sint-Niklaas! Ine Somers trekt de lijst van Open Vld #zuurstof bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Waarom zuurstof? Omdat onze stad dringend nood heeft aan een verfrissend shot zuurstof! Kijk naar ons stadscentrum. Dat heeft zuurstof nodig om terug een toffe plek te worden waar mensen graag afspreken. Ook handelaars en ondernemers hebben zuurstof nodig. Om te groeien. Zwakke weggebruikers, mensen die het minder breed hebben, mensen met gezondheidsproblemen: zij happen allemaal naar lucht. 

En dan zijn er nog de financiën, het veiligheidsbeleid en de communicatie van de stad. Daar mag toch ook een frisse wind door waaien, niet?

Sint-Niklaas telt heel veel scholieren. Geef hen hun schoolomgeving terug. Laat hen mee participeren en mee bepalen hoe ze van hun schoolomgeving een plek kunnen maken die gezellig is, maar die vooral ook ‘vrij’ van stress en onveiligheid is. Bovendien wil Sint-Niklaas een fietsstad worden. Veilig met de fiets rijden is een must, daarom moeten we hierrond dringend actie ondernemen. In onze enquête halen meer dan 50% van de bevraagden aan dat de Sint-Niklazenaar niet veilig fietst. Ook hier kunnen we starten bij de schoolgaande jeugd om het tij te keren.

Ons symbool voor de verkiezingen is een snorkel. Je zal deze binnenkort zien opduiken her en der in de stad. Hij staat symbool voor iedereen die dringend nood heeft aan extra zuurstof!

Persoonlijke facts over Ine:
Ine Somers is 46 jaar en mama van twee tieners: Arthur (17 jaar) en Esther (13 jaar)
Ze heeft een opleiding als handelsingenieur op zak en heeft in de privésector gewerkt. Ze maakte financiële analyses van bedrijven en leverde IT-ondersteuning aan de financiële sector. In 2017 besloot ze zich volledig toe te leggen op het welzijn van de Sint-Niklazenaar en werd ze voltijds politica.
Ze is gemeenteraadslid sinds 1 januari 2006. Drie jaar later werd ze ook parlementslid, waarbij ze sindsdien in de Commissie Volksgezondheid zetelt.

In de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komt Ine voor de tweede keer op als lijsttrekker van Open Vld Sint-Niklaas

Link: www.openvldzuurstof.be