›› Home ›› Nieuws

Verslag gemeenteraad september 2019

28 september 2019

Op de gemeenteraad van september werden weer een heleboel dossiers besproken en goedgekeurd. Een overzicht:

  • de ontwerpplannen voor de heraanleg van de Puitvoetstraat
  • plaatsen van extra camera's aan het stadhuis
  • herinrichten van de inkom van d'Academie en het politiehuis
  • oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur
  • verlenging het project Tand-em (op een nieuwe locatie)

🚧 De ontwerpplannen voor de heraanleg van de Puitvoetstraat werden goedgekeurd. Het dubbelrichtingsfietspad dat nu al aan de Euroshop ligt (foto) zal door de volledige straat worden doorgetrokken. Daarnaast wordt het profiel van de weg smaller, komt er een veilige oversteek aan Puitvoetbos, meer groen en voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners. Op het kruispunt met de Hoge Heerweg en Industriepark-West wijzigt de voorrang, wie uit de Puitvoetstraat komt zal voorrang moeten verlenen. Start van de werken is voorzien voorjaar 2020. Meer informatie vind je hier terug. 

🎥 Recent werd het Sinterklaas beeld aan het stadhuis (opnieuw) gevandaliseerd. De gemeenteraad keurde goed dat er bijkomende camerabewaking wordt voorzien aan de voorzijde van het stadhuis.

📒 De overheidsopdrachten voor het vernieuwen van de inkom van D'Academie Beeld van Sint-Niklaas en de inkom van de Lokale Politie Sint-Niklaas werden goedgekeurd. Hopelijk wordt er snel een goede aannemer gevonden zodat de werken kunnen starten.

🤝 De gemeenteraad ging akkoord met de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur. De steden en gemeenten aangesloten bij Interwaas zullen in de toekomst nog nauwer samenwerken op cultureel vlak!

🦷 Het project Tand-em werd verlengd. Door een samenwerkingsverband tussen het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), Henry Schein Belux, Studieclub Tandartsen Waasland, Wijkgezondheidscentrum De Vlier en stad en OCMW Sint-Niklaas kunnen de meest kwetsbare in onze samenleving bij Tand-em voor mondzorg. Op 1/1/2020 start de dienstverlening op een nieuwe locatie, nl. WZC De Plataan (Hospitaalstraat 12)